Yazınıza bakarak karakter analizi yapılabilir…Peki hangi kriterler bizi ele verir?

Yapılan araştırmalar, çalışmalar ve testler sonucunda varılan genellemelerle, günümüzde el yazısı stilleri üzerinden siz de karakter hakkında ipuçlarına ulaşabileceğimiz doğrultusunda..Yazdığımız yazı, harflerin şekilleri, kağıdı kullanma stilimiz bile bir anlam taşıyor. Birbirine çok yakın, ayrık ve düzensiz ,ince ve kalın harflerin her birinin karakterimiz hakkında anlatmak istediği çok şey olabilir. Karakter analizi için de güvenilir bir kaynak olan el yazısı uzmanlar tarafından kolaylıkla analiz edilebilir.

Yazı analizi yapılırken yazının eğimi, büyüklüğü, baskı gücü, kuyruklu harf yazımı, noktalama işaretleri ve sayfa kullanımı dikkate alınır. Kimileri hızla not alırken kimi insanlar özenle temiz notlar çıkartır, çizgili bir kağıt düzen gereksinimi sunarken bazı kişiler kağıdı yatay kullanır. Sağ veya sol el kullanımı bile yazıdan anlaşılabilir. Kişinin el kullanımı beynin daha aktif kısmının bilgisini uzmanla paylaşırken, iki el ile yazı yazanların beyninin iki tarafını birden eşit ölçüde ve hızla çalıştırdığının işaretini verir.

M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya’da, sonrasında ise Mısır’da ortaya çıkan yazı ile insanlar, duygu ve düşüncelerini kavramlarla ifade etmektedir.
Duygu ve düşünceler kelimelere, kelimelerden yazıya dökülür. Her insanda farklı şekiller alan harflerin yatay, dikey duruşları bile bize çok şey anlatmakta, yazı, sahibinin psikolojisi ile ilgili bilgi vermektedir.
Her insanın parmak izi gibi, yazısı da kendine özgüdür. Kağıda dökülen harfler, kişinin zihninin bir yansıması olarak görülür.
Son yıllarda özellikle şirketlerin çalışan tercihlerinde başvurdukları bu yöntem, yaklaşık 3000 yıl öncesinde Çin’de ortaya çıkmış olup günümüzde de eğitim alanında sıklıkla kullanılmaktadır.“Grafoloji” olarak bilinen yazıdan karakter okuma bilimine göre; her harfin yazılış şekli psikolojimizi, zihin dünyamızı anlatıyor.

El Yazısı Analizinde Hangi Veriler Dikkate Alınır?

Yazı analizi yapılırken yazının eğimi, büyüklüğü, baskı gücü, kuyruklu harf yazımı, noktalama işaretleri ve sayfa kullanımı dikkate alınır. Kimileri hızla not alırken kimi insanlar özenle temiz notlar çıkartır, çizgili bir kağıt düzen gereksinimi sunarken bazı kişiler kağıdı yatay kullanır. Sağ veya sol el kullanımı bile yazıdan anlaşılabilir. Kişinin el kullanımı beynin daha aktif kısmının bilgisini uzmanla paylaşırken, iki el ile yazı yazanların beyninin iki tarafını birden eşit ölçüde ve hızla çalıştırdığının işaretini verir.

Yazının Eğimi Karakterinizin Meylini Gösterir
Yazı dik, sağa veya sola eğimli olabilir. Dik yazı bağımsız, özgür ruhlu ve bir parça kural tanımaz kişilerin tercihidir. Hafif sağa eğim güçlü iletişim kabiliyetini belirtir. Kontrolcü ve lider ruhlu kişiler de yine sağa eğimli yazı yazar. Akıl ve duygular arasında sağlıklı bir denge mevcuttur. Sağa eğim arttıkça duygusallığın arttığı izlenimi oluşur. Satış, pazarlama, müşteri ilişkileri ve halkla ilişkiler alanında başarılı olacağı düşünülen kişiler genellikle sağa eğimli yazı yazanlardır. Sola eğim ise detaycılığın işaretidir. Her ayrıntıyı hesap eden ve teyit etmek isteyen kişiler sola eğimli yazar. Karakter analizi verilerine göre, solak olmadığı halde sola eğimli yazan kişiler estetik seçimleri kuvvetli ve mükemmeliyetçidir. İşini sahiplenen, müdahaleden hoşlanmayan, kısmen içe kapanık ve iş hayatında bireysel çalışmada daha başarılı kişiler sola eğimle yazı yazar. Yazı stilinden karakter analizi yapılırken eğim yönü ve derecesinin yanı sıra yazı büyüklüğü de dikkate alınır.
Yazı sağa doğru eğilimli ise; yazı sahibinin dışa dönük, iletişimi seven, olaylar karşısında duyguları ile hareket eden bir insan olduğuna işaret eder.
Yazı çok fazla sağa eğilimli ise; yazı sahibinin duygusal tepkiler verebileceği yönünde ip uçları verir.
Yazı sola doğru yatık ise; yazı sahibinin mantıklı, düzenli ve bireysel yaşamayı seven, içe dönük, aynı zamanda geçmişte yaşanmış hâdiselere fazlasıyla anlam yüklediği, hatıralara çok önem verdiğinin işaretidir.
Yazı dik ise; kişinin sakin bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

Yazı Fontu Büyüdükçe Dışa Dönüklük Artar
Büyük yazıya sahip kişiler oldukça dışa dönük ve sosyaldir. Samimi ilişkiler, öz güven, bilgi ve donanım büyük yazının verdiği ipuçlarıdır. Toplumsal veya iş hayatında kabul edilmiş normlardan ziyade deneyimleri ile yol alan bu kişiler, vicdani değerleri ile öne çıkar. İnisiyatif alma güçleri yüksektir. Küçük yazı stili ile rasyonel bir karakterin adeta imzasıdır. Duyguları egale eden kişilerin empati yetisi kısmen daha düşüktür ve duygularını göstermekten hoşlanmazlar. Akademik ve entelektüel yetenekleri gelişmiş olan küçük yazı yazan kişiler, parlak zihinleri ile yaratıcılık gerektiren işlerin müstakbel başarılı elemanlarıdır. Beğenilmek veya öne çıkmak gibi istekleri yoktur onların tek rakibi kendileridir ve en çok kendilerini memnun etmek, çalışırken eğlenmek için en iyiyi hedeflerler. Hiyerarşik düzende memnuniyet sorunu yaşayabilirler. Örneğin kurumsal bir şirket yerine esnek çalışma saatleri ve düzeni sunan bir ajans onlara göredir. İş hayatında klasik beklentilere yanıt verebilecek ideal yazı boyutu orta büyüklüktür. Yazı stilinden karakter analizi yapılırken orta büyüklük insan kaynaklarından geçer not alabilir.
Bazı harfler büyük, bazı harfler küçük ve uyumsuz ise; kişinin değişken ve aynı zamanda zeki olduğunu gösterir.
Yazı da harfler göze çarpan büyüklükte ise; özgüvenin işaretidir.

Yazıda Baskı, Gerginliği Açığa Vurur
Yazının kalınlığı ve baskı düzeyi analiz için dikkat edilen bir diğer veridir. Koyu ve bastırarak yazılan bir yazı kişinin stresli ve gergin olduğunu söyler. Alınganlık hissi uyandırır. Kolay sinirlenen, duygusal tepkiler veren, iş hayatında sorunlar yaşayan veya sık iş değiştiren kişilerin daha fazla baskı kullanarak yazı yazdıkları düşünülür. İnce ve silik yazılar ise kırılgan ve zarif bir imaj çizer. Duygusal zekasını güçlendirmesi ve empati gücünü artırması gereken bir kişi olduğunu anlatan hafif yazılar, karakter analizi yapılırken öz güven eksikliğinin de emaresi olabilir. İş hayatında iyi bir ilk izlenim vermek istiyorsanız çok bastırmadan yazmalı, çok da silik olmayan bir yazı hazırlamalısınız.Yazı bastırılarak yazılmış ise; bu yazı sahibinin ciddi bir kişiliğe, bastırılmadan ve harfler daha ince ise; maneviyatlı hassas, nazik bir kişiliğe sahip olduğunun işaretidir.

Kuyruklu Harflere Dikkat
Bazı kişiler G, P, Y, H, L ve T harflerini kuyrukla yazar. Çok uzun kuyruklar olumsuz mesaj verir. G, p ve y harflerinin basık ve yuvarlanan yazımı saldırganlığın işaretidir. Eğer kanca şeklinde yazım mevcutsa risk almayı sevmeyen, korunaklı yaşam isteyen ve çevresine güvenmeyen biri olduğunuz belirtilir. H, l ve t harflerinin üst kısımlarını idealden uzun yapıyorsanız yükselme hedefinizin ve hırsınızın fazla olduğu konusunda endişe uyandırabilirsiniz. Fazla uzun yazım hayalperest ve gerçeklerden uzak bir zihni ele verebilir. Kuyrukları fazla uzun olmayan ve üst kısmı aşırı uzatılmayan harfler ideal bir ön yazı oluştururken tercihiniz olmalıdır.

Noktalama ve Sayfa Düzeni Çok Önemli
Sık ve baskın noktalama işareti kullanımı karakter analizi yapılırken, kuralcı ve titiz bir kişi olduğunuzu gösterir. Seyrek ve belirsiz kullanım ise özensiz ve analitik düşünceden uzak bir kimse olduğunuz imajını yaratır. Yerinde, dikkatli ve yeterli sayıda noktalama kullanımı sizi ideal bir çalışan yorumuna ulaştırabilir. Sayfa boşluklarına da dikkat etmelisiniz. Sol alanı çok geniş bırakanlar canlı ve hareketli bir yapıya sahiptir. Az boşluk ise fazla temkinli ve ciddi bir yapı ile antipati oluşturabilir. Sağ tarafta fazla boşluk olması ise riske karşı korkunun ifadesidir. Sağ kısmın tamamen dolu olması sabırsızlığın işareti olarak yorumlanır. İki tarafta da ideal ölçülerde boşluklar bırakmak ikna edici olur. Sözcükler ve satırlar arasında fazla boşluk veya doluluk da yine göze batacak ve olumsuz imaj oluşturacaktır. Yazı stilinden karakter analizi esnasında boşluklar kişinin genel karakter yapısını ele veren en önemli unsurlardır.
Yazıda harfler bitişik, birbirine çok yakınsa; yazı sahibinin insanlarla iç içe yaşamayı seven birisi olduğunu işaret eder.
Yazıdaki harfler bazen ayrık bazen bitişik ise; yazı sahibinin utangaç, aynı aralıkta ve dümdüz ise; yazı sahibinin mantıklı bir kişilik yapısına sahip olduğunu gösterir.
Çizgisiz kağıda yazı yazarken, yazınız yukarı doğru kayıyorsa; iyimser ve mutlu olduğunuzu gösterir. Yazı aşağı yöne doğru kayıyor ise; karamsar biri olabilirsiniz. Bazen aşağı bazen yukarı yönlü bir yazı stiliniz varsa; muhtemelen gelgitleri olan kişilik yapısına sahipsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir